Luka Čeprljanda

Zemljopisna dužina: 15°07'02.1"E

Zemljopisna širina: 44°07'31.1"N

Luka Čeprljanda obuhvaća 5.541 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.518 m2, a površina morskog dijela je 4.023 m2.

Luka Čeprljanda ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 25 m.

Ostali dio luke Čeprljanda namijenjen je komunalnom vezu.

+ -