Luka Brgulje

Zemljopisna dužina: 14°50'20.1"E

Zemljopisna širina: 44°13'31.7"N

Luka Brgulje obuhvaća 15.496 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.194 m2, a površina morskog dijela je 13.302 m2.

Luka Brgulje ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata sa pripadajućim platoom dužine 48 m.

Luka Brgulje ima nautički dio luke koji se nalazi na vanjskoj strani gata dužine 63 m.

Ostali dio luke Brgulje namijenjen je komunalnom vezu.

+ -