Luka Bibinje / uvala Jaz

Zemljopisna dužina: 15°16'53.6"E

Zemljopisna širina: 44°04'07.6"N

Luka Bibinje / uvala Jaz obuhvaća 44.339 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.947 m2, a površina morskog dijela je 39.392 m2.

Luka Bibinje / uvala Jaz u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -