Luka Banj

Zemljopisna dužina: 15°17'48.2"E

Zemljopisna širina: 44°00'07.0"N

Luka Banj obuhvaća 9.621 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.619 m2, a površina morskog dijela je 8.002 m2.

Luka Banj ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 33 m.

Ostali dio luke Banj namijenjen je komunalnom vezu.

+ -