Komunalni vez

+ -

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez:

Potrebno je priložiti:

Skenirani preslik osobne iskaznice

Skenirana plovidbena dozvola

* Sva polja osim Napomene su obavezna, osobnu i plovidbenu dozvolu je potrebno skenirati sa obije strane

Članak 5.

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

Članak 7.

Korisnik stalnog veza dužan je uz zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke dostaviti:

– osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila)

– dokaz o vlasništvu broda/brodice (valjana plovidbena dozvola nadležne lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).

(IZ PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA, TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA) - N.N. 94/07)