EU projekti

MIMOSA – MarItime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services

Projekt ima za cilj razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske. ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Port management aplikaciju koja će osigurati nadzor svih plovila u lukama pod upravljanjem ŽLU Zadar.

FRAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs

FRAMESPORT je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska kao financijskim instrumentom koji potiče suradnju između dvije susjedne države članice EU-a na Jadranskom moru. Kroz projekt FRAMESPORT će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka sa aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.